Κριθαροκουλούρες
Είναι η αρχή όλων και η βάση για κάθε δημιουργία μας. Είναι τα παξιμάδια που ξεκίνησαν την ιστορία της εταιρείας «το Μάννα» Τσατσαρωνάκη και οριοθέτησαν τις διατροφικές αξίες, καθώς και την αυθεντική γεύση που πρέπει να έχει το καλό παξιμάδι.