Απονομή τιμητικής πλακέτας στην εταιρεία “το Μάννα” Τσατσαρωνάκη για τη συμμετοχή της στα Field Study Projects του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2017 & το 2018.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
18 Μαΐου 2018

Η εταιρεία “το Μάννα” Τσατσαρωνάκη απέσπασε τιμητική πλακέτα για την υποστήριξη των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος PRIMA (Program in International Marketing) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, η εταιρεία για 2η συνεχόμενη χρονιά, έδωσε την ευκαιρία στους φοιτητές, να πραγματοποιήσουν ένα Field Stydy Project (FSPs), στα πλαίσια της διπλωματικής τους εργασίας.

Ο θεσμός των Field Study Projects (FSPs) στοχεύει στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με την εκπαιδευτική διαδικασία και δίνει στους φοιτητές την ευκαιρία να ερευνήσουν ένα ουσιαστικό και πραγματικό project που αναθέτει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, το οποίο επιβλέπεται από κοινού από έναν καθηγητή του Προγράμματος και ένα στέλεχος που ορίζει η συμμετέχουσα εταιρεία.

Έτσι, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με πρακτικά ζητήματα της εταιρείας “το Μάννα” Τσατσαρωνάκη και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους, κάνοντας τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

διαβάστε επίσης